WWW.GRENLANDIA.PL
Kalaallit Nunaat
Grønland
Greenland
Zielony Kraj


INFORMACJE OGÓLNE


Strona główna

Grenlandia jest największą wyspą świata i zachowując autonomię stanowi część Królestwa Danii. Ma powierzchnię 2175,6 tys. km2 i ponad 50 tys. mieszkańców. Zalicza się ją do Ameryki Północnej, jej większa część znajduje się za kołem podbiegunowym północnym.

Najdalej wysunięty na północ jest przylądek Morris Jessup (83°39' N) a na południe przyl. Farewell. Od południa oblewa ją Ocean Atlantycki, od zachodu wody Cieśniny Davisa, Zatoki Baffina, od wschodu Cieśnina Duńska, Morze Grenlandzkie, a na północy Morze Lincolna oraz Ocean Arktyczny. Około 83% jej powierzchni zajmują lodowce i lądolody. Średnia ich grubość wynosi 3500 m. Najwyższym szczytem jest G. Gunnbjorna o wys. 3700 m n.p.m.

W Grenlandii przeważa klimat polarny, na południowym wybrzeżu subpolarnym. Obszary niezajęte przez lód porasta tundra. Wybrzeża Grenlandii są fiordowe, razem z wieloma mniejszymi wyspami.

Autor: TurgonISLANDIA - Gorąco polecamy najlepszy polski serwis o Islandii© Ludzie Zielonego Kraju